عصاره های هیدرو گلیسیرینه

ملیس (بادرنجبویه)

0 ریال

نام علمی : Melissa officinalis
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : هیدروکسی سینامیک تام برحسب رزمارینیک اسید
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : ضد باکتری و ویروس(تبخال)، بی خوابیهای عصبی، اختلالات گوارشی، آرامبخش
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم