عصاره های هیدرو گلیسیرینه

مریم گلی

0 ریال

نام علمی : Salvia officinalis
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : اسانس تام
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : درمان ورم مخاط دهان ، زبان و لثه کاهنده تعریق، قابض، آنتی سپتیک، درمان التهابات پوستی
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم