عصاره های هیدرو گلیسیرینه

زنجبیل

0 ریال

نام علمی : Zingiber officinale Roscoe
قسمت مورد استفاده : ریشه
ماده موثره : اسانس تام
روش شناسایی : وزن سنجی
مورد استفاده : ضد تهوع در بیماریهای مسافرتی، ضد نفخ، اشتها آور
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم