عصاره های هیدرو گلیسیرینه

سرخ ولیک

0 ریال

نام علمی : Crataegus spp
قسمت مورد استفاده : گل
ماده موثره : فلاونوئید تام برحسب هایپروزید
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : تقویت ماهیچه های قلب، کاهش کلسترول خون، آنتی اکسیدانت
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم