عصاره های هیدرو گلیسیرینه

آویشن شیراز

0 ریال

نام علمی : Zataria multiflora
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : ترکیبات فنولیک تام بر حسب تیمول
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : ضد نفخ، ضد سرفه(خلط آور)، درمان مشکلات تنفسی، در دهان شویه ها
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم