دمنوش های گیاهان دارویی

ضد سرفه

0 ریال

نام علمی : (Anti Cough Tea(Expectorant
قسمت مورد استفاده : .
ماده موثره : .
روش شناسایی : .
مورد استفاده : ضد سرفه ( خلط آور)
بسته بندی : تی بگ 20 عددی