عصاره های هیدرو پروپیلن گلایکولی

0 ریال

نام علمی : Apium graveolens
قسمت مورد استفاده : دانه
ماده موثره : اسانس
روش شناسایی : وزن سنجی
مورد استفاده : ضد قارچ مسکن ضد سرطان ضد عفونی کننده قابض
بسته بندی : 20-50 کیلوگرم