عصاره های هیدرو پروپیلن گلایکولی

بنفشه

0 ریال

نام علمی : Viola odorata
قسمت مورد استفاده : گل
ماده موثره : فلاونوئید بر حسب هایپروزید
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : مسکن بیماری پوستی ضد میکروبی
بسته بندی : 20-50 کیلوگرم