عصاره های هیدرو پروپیلن گلایکولی

0 ریال

نام علمی : Punica granatum
قسمت مورد استفاده : پوست میوه
ماده موثره : پلی فنول بر حسب گالیک اسید
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : قابض آنتی اکسیدان ضد التهاب
بسته بندی : 20-50 کیلوگرم