عصاره های هیدرو گلیسیرینه

زیره سیاه

0 ریال

نام علمی : Carum carvi
قسمت مورد استفاده : دانه
ماده موثره : اسانس
روش شناسایی : وزن سنجی
مورد استفاده : از دست دادن اشتها سوء هاضمه درماتومایکوسیز ضد باکتری دهانشویه افزودنی حمام
بسته بندی : 20-50 کیلوگرم