عصاره های هیدرو گلیسیرینه

0 ریال

نام علمی : Allium sativum
قسمت مورد استفاده : پیاز
ماده موثره : آلیسین
روش شناسایی : HPLC
مورد استفاده : تصلب شرایین فشار خون کلسترول
بسته بندی : 20-50 کیلوگرم