عصاره های هیدرو گلیسیرینه

کاسنی

0 ریال

نام علمی : Cichorium intybus
قسمت مورد استفاده : ریشه
ماده موثره : هیدروکسیسینامیک اسید بر حسب کلروژنیک اسید
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : از دست دادن اشتها شکایت های غیرواقعی ملایم برای کودکان از دست دادن اشتها دیسپپسی
بسته بندی : 20-50 کیلوگرم