عصاره های روغنی

0 ریال

نام علمی : Daucus carota
قسمت مورد استفاده : ریشه
ماده موثره : بتاکاروتن
روش شناسایی : HPLC
مورد استفاده : ضد سرطان ضد میکروبی اثر مثبت بر بینایی و دوبینی دیورتیک ملایم
بسته بندی : 20-50 کیلوگرم