عصاره های آبی

0 ریال

نام علمی : Quercus castaneifolia
قسمت مورد استفاده : میوه
ماده موثره : پلی فنول بر حسب گالیک اسید
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : قابض
بسته بندی : 20-50 کیلوگرم