عصاره های آبی

آویشن شیرازی

0 ریال

نام علمی : Zataria multiflora
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : پلی فنول بر حسب تیمول
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : برونشیت ، سرفه ، ضد میکروبی
بسته بندی : 20-50 کیلوگرم