عصاره های غلیظ

0 ریال

نام علمی : Melissa officinalis
قسمت مورد استفاده : اندام هوایی
ماده موثره : هیدروکسیسینامیک اسید بر حسب رزمارینیک اسید
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : آرامبخش ، آشفتگی عصبی و مشکلات خواب ،بی نظمی قاعدگی ، روماتیسم
بسته بندی : 20-50 کیلوگرم