عصاره های هیدرو الکلی (اتانولی)

اسطوخدوس

0 ریال

نام علمی : Lavandula angustifolia
قسمت مورد استفاده : اندام هوایی
ماده موثره : هیدروکسیسینامیک اسید بر حسب رزمارینیک اسید
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : از دست دادن اشتها ، اختلالات گردش خون،
بسته بندی : 20-50 کیلوگرم