عصاره های خشک

گل راعی ( علف چای)

0 ریال

نام علمی : Hypericum perforatum
قسمت مورد استفاده : اندام رویشی
ماده موثره : هایپرسین تام
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : افسردگی، اضطراب (آرامبخش) درمان زخم و سوختگی و التهابات پوستی
بسته بندی : 10-7 کیلوگرم