عصاره های خشک

مریم گلی

0 ریال

نام علمی : Salvia officinalis
قسمت مورد استفاده : اندام رویشی
ماده موثره : هیدروکسی سینامیک تام بر حسب رزمارینیک اسید
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : درمان ورم مخاط دهان ، زبان و لثه کاهنده تعریق، قابض، آنتی سپتیک، التهابات پوستی
بسته بندی : 10-7 کیلوگرم