عصاره های خشک

آویشن شیراز

0 ریال

نام علمی : Zataria multiflora
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : ترکیبات فنولیک تام بر حسب تیمول
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : ضد نفخ، ضد سرفه ( خلط آور )، درمان مشکلات تنفسی، در دهان شویه ها جهت درمان التهابات دهان و حلق و لوزه، آنتی سپتیک
بسته بندی : 10-7 کیلوگرم