عصاره های خشک

0 ریال

نام علمی : Myrtus communis
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : 1و8-سینئول اسانس تام
روش شناسایی : GC
مورد استفاده : قابض، تقویت کننده موی سر، آنتی سپتیک، تبخال تیپ 1 و 2
بسته بندی : 10-7 کیلوگرم