عصاره های خشک

0 ریال

نام علمی : Anethum graveolens
قسمت مورد استفاده : بذر
ماده موثره : اسانس تام
روش شناسایی : وزن سنجی
مورد استفاده : کاهش دهنده چربی خون، هضم کننده غذا، ضد نفخ، مدر، افزایش شیر
بسته بندی : 10-7 کیلوگرم