عصاره های هیدرو پروپیلن گلایکولی

لاواند (اسطوقدوس)

0 ریال

نام علمی : Lavandula angustifolia
قسمت مورد استفاده : گل
ماده موثره : لینالول
روش شناسایی : TLC
مورد استفاده : اختلالات سیستم گردش خون، معطر
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم