عصاره های هیدرو پروپیلن گلایکولی

ملیس (بادرنجبویه)

0 ریال

نام علمی : Melissa officinalis
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : سیترونلال
روش شناسایی : TLC
مورد استفاده : ضد باکتری و ویروس(تبخال)
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم