عصاره های هیدرو پروپیلن گلایکولی

0 ریال

نام علمی : Myrtus communis
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : 1و8- سینئول
روش شناسایی : TLC
مورد استفاده : آنتی سپتیک، تقویت کننده موی سر، تبخال تیپ 1 و 2
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم