عصاره های هیدرو پروپیلن گلایکولی

رزماری

0 ریال

نام علمی : Rosmarinus officinalis
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : 1و8- سینئول
روش شناسایی : TLC
مورد استفاده : تقویت کننده موی سر، ضد باکتری و ویروس
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم