عصاره های هیدرو پروپیلن گلایکولی

مریم گلی

0 ریال

نام علمی : Salvia officinalis
قسمت مورد استفاده : اندام رویشی
ماده موثره : 1و8- سینئول
روش شناسایی : TLC
مورد استفاده : آنتی سپتیک،، تعریق، درمان التهابات پوستی
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم