عصاره های هیدرو پروپیلن گلایکولی

جینکو

0 ریال

نام علمی : Ginkgo biloba
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : فلاونوئیدها
روش شناسایی : TLC
مورد استفاده : آنتی اکسیدانت
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم