عصاره های هیدرو پروپیلن گلایکولی

0 ریال

نام علمی : Cucumis sativus
قسمت مورد استفاده : میوه
ماده موثره : آسکوربیک اسید
روش شناسایی : HPLC
مورد استفاده : لطافت و شادابی پوست، درمان خارش و تحریکات پوستی، رفع جوش، جلوگیری از بروز چین و چروک، کمرنگ نمودن لکه های پوست
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم