عصاره های هیدرو پروپیلن گلایکولی

زیتون

0 ریال

نام علمی : Olea europaea
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : لوتئولین-8-C-گلیکوزید
روش شناسایی : TLC
مورد استفاده : آنتی اکسیدانت، ضد قارچ و باکتری،التهاب
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم