عصاره های هیدرو پروپیلن گلایکولی

پنج انگشت

0 ریال

نام علمی : Vitex agnuscastus
قسمت مورد استفاده : میوه
ماده موثره : 1و8- سینئول
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : سندرم پیش از قاعدگی، مشکلات یائسگی
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم