عصاره های هیدرو پروپیلن گلایکولی

0 ریال

نام علمی : Hyssopus officinalis
قسمت مورد استفاده : اندام رویشی
ماده موثره : 1و8- سینئول
روش شناسایی : TLC
مورد استفاده : التیام دهنده، رفع ورم و کبودی و خون مردگی
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم