عصاره های روغنی

چای سبز

0 ریال

نام علمی : Camellia sinensis
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : کافئین
روش شناسایی : TLC
مورد استفاده : آنتی اکسیدانت
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم