عصاره های روغنی

بابونه

0 ریال

نام علمی : Matricaria recutita
قسمت مورد استفاده : گل
ماده موثره : آلفا-بیزابولول
روش شناسایی : TLC
مورد استفاده : التهاب و ورم پوست، ادرار سوختگی اطفال، درمان عفونت زخم
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم