عصاره های روغنی

گل راعی (علف چای)

0 ریال

نام علمی : Hypericum perforatum
قسمت مورد استفاده : اندام رویشی
ماده موثره : هایپروزید
روش شناسایی : TLC
مورد استفاده : درمان زخم و سوختگی و التهابات پوستی
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم