عصاره های روغنی

0 ریال

نام علمی : Daucus crota
قسمت مورد استفاده : ریشه
ماده موثره : Conform
روش شناسایی : TLC
مورد استفاده : ضد سرطان
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم