عصاره های خشک

سرخ ولیک

0 ریال

نام علمی : Crataegus spp
قسمت مورد استفاده : سرشاخه های گلدار
ماده موثره : فلاونوئید تام بر حسب هایپروزید
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : تقویت ماهیچه قلب ، کاهش کلسترول خون ، آنتی اکسیدانت
بسته بندی : 10-7 کیلوگرم