عصاره های روغنی

گل سرخ

0 ریال

نام علمی : Rosa damascena
قسمت مورد استفاده : گل
ماده موثره : ژرانیول
روش شناسایی : TLC
مورد استفاده : آنتی سسپتیک، آنتی اکسیدانت، معطر، تقویت پوست
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم