عصاره های غلیظ

انجیر

0 ریال

نام علمی : Ficus carica
قسمت مورد استفاده : میوه
ماده موثره : قند تام
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : مقوی، مسهل، ملین، کمک به هضم غذا
بسته بندی : 30-35 کیلوگرم