عصاره های غلیظ

ترنجبین

0 ریال

نام علمی : Alhagi pesudoalhagi
قسمت مورد استفاده : مان
ماده موثره : قند تام
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : ملین، تسکین سرفه و درد سینه، رفع عطش و تب
بسته بندی : 30-35 کیلوگرم