عصاره های هیدرو الکلی (اتانولی)

سرخارگل

0 ریال

نام علمی : Echinacea purpurea
قسمت مورد استفاده : اندام رویشی/ ریشه
ماده موثره : شیکوریک اسید
روش شناسایی : HPLC
مورد استفاده : محرک سیستم ایمنی، سرماخوردگی،ضد سرفه، درمان برونشیت، عفونتهای سیستم ادراری، درمان التهابات دهان و حلق، آنتی باکتریال
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم