عصاره های هیدرو الکلی (اتانولی)

اکالیپتوس

0 ریال

نام علمی : Eucalyptus spp.
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : 1و8 سینئول اسانس تام
روش شناسایی : GC وزن سنجی
مورد استفاده : دئودورانت، خنک کننده، دافع حشرات، ضد سرفه، سرماخوردگی،اسپاسم
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم