عصاره های هیدرو الکلی (اتانولی)

ملیس(بادرنجبویه)

0 ریال

نام علمی : Melissa officinalis
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : هیدروکسی سینامیک تام بر حسب رزمارینیک اسید
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : درمان بیخوابی عصبی، آرامبخش، اختلالات گوارشی
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم