عصاره های هیدرو الکلی (اتانولی)

آویشن شیراز

0 ریال

نام علمی : Zataria multiflora
قسمت مورد استفاده : برگ
ماده موثره : ترکیبات فنولیک تام برحسب تیمول
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : ضد نفخ، ضد سرفه(خلط آور)، درمان مشکلات تنفسی، در دهان شویه ها جهت درمان التهابات دهان و حلق و لوزه
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم