عصاره های هیدرو الکلی (اتانولی)

0 ریال

نام علمی : Urtica dioica
قسمت مورد استفاده : اندام رویشی/ریشه
ماده موثره : فلاونوئیدهای تام بر حسب هایپروزید/آمینو اسیدهای تام
روش شناسایی : UV
مورد استفاده : مدر، برطرف کننده سنگ کلیه و مثانه کاهنده قند خون و اسید اوریک (یوریکوزوریک)
بسته بندی : 30-50 کیلوگرم